Home :: Advies :: Tenderfase

Advies bij het betreden van een tendertraject

Civil Lines adviseert aannemers bij het betreden van een tender op technisch en organisatorisch vlak. Hierdoor gaat u ongeacht uw ervaring zo voorbereid mogelijk het tenderproces in. Het resultaat is een grotere kans tot projectacceptatie en een verlaagd risico.

Advies bij contractvoorwaarden

De algemene voorwaarden die gelden voor geïntegreerde contracten dienen vooraf grondig geanalyseerd te worden. Civil Lines brengt advies uit zodat eisen, kansen en risico’s van dergelijke voorwaarden nauwkeurig in kaart kunnen worden gebracht.

Advies bij het schrijven van plan van aanpak

Het schrijven van een ‘plan van aanpak’ is vaak een zwaarwegend element bij de inschrijving voor een project, en dient een goede aansluiting te vinden bij de vraag van de opdrachtgever. Civil Lines adviseert u en geeft feedback bij de totstandkoming van uw plan van aanpak.

Ook adviseert Civil Lines u bij het opstellen van de offerte, zowel op technisch vlak als in prijsvorming.

Advies bij meerdere trajecten

Met Civil Lines beschikt u over een ervaren adviseur die u van zoveel mogelijk bruikbare informatie voorziet tijdens het tendertraject. Civil Lines adviseert u graag op de volgende gebieden:

  • UAV-GC (geïntegreerde contracten)
  • EMVI (economisch meest voordelige inschrijving)
  • BVP (Best Value Procurement)

Over Civil Lines

Over Civil Lines

Bedrijvigheid, transport en mobiliteit trekt weer aan. Klimaatverandering, waterveiligheid en verduurzaming van de economie heeft de komende jaren topprioriteit. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename in vraag naar civieltechnische oplossingen. Dit vraagt veel van de civieltechnische ingenieursmarkt. Civil Lines is hierin uw partner.

Contactgegevens

Neem direct contact op met Civil Lines voor meer informatie:

+31 6 - 46 26 64 76   Naar contactformulier