Home :: Civil Lines

Een flexibele partner

Civil Lines is begin 2012 opgericht met als doel een flexibele invulling te geven aan de veranderende markt. Bedrijven en (overheids)instanties zijn genoodzaakt hun personeelsbestand in te krimpen. Ondertussen blijven civieltechnische projecten om invulling vragen. Betrouwbaarheid en Integriteit zijn de belangrijkste kernbegrippen die van toepassing zijn op Civil Lines.

Missie

Civil Lines gelooft toonaangevend te zijn in de civieltechnische ingenieursmarkt door onze focus op geïntegreerde projecten. Onze diensten onderscheiden zich van de concurrentie door resultaatgerichtheid, creativiteit, participatie van betrokkenen en optimaal gebruik maken van de bestaande middelen. Hierdoor leveren wij de projectresultaten binnen tijd en budget met minimale risico's.  

Visie

Na de crisisjaren is de vooruitgang weer in gang gezet en is de markt weer in beweging. Investeringen in de toekomst worden op diverse vlakken weer gedaan, hetzij vanuit andere instanties dan die we gewend waren. Dankzij deze beweging trekt de bedrijvigheid, transport en mobiliteit weer aan. Klimaatverandering, waterveiligheid en verduurzaming van de economie heeft de komende jaren topprioriteit voor onze overheid.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename in vraag naar civieltechnische oplossingen. Dit vraagt veel van de civieltechnische ingenieursmarkt. Vooral op het gebied van kennis, kunde, creativiteit en meedenken met klanten.

Kenmerken

De mensen van Civil Lines zijn als team en individueel empatisch, multidisciplinair,  flexibel, betrouwbaar en altijd bereid de extra stap te maken voor klanten. In nieuwe marktontwikkelingen lopen wij voorop. Daarnaast zoeken we altijd naar mogelijkheden om nog beter te worden in civiele projecten met het doel de omgeving, onze klanten, Civil Lines en onszelf te versterken.

Over Civil Lines

Over Civil Lines

Bedrijvigheid, transport en mobiliteit trekt weer aan. Klimaatverandering, waterveiligheid en verduurzaming van de economie heeft de komende jaren topprioriteit. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename in vraag naar civieltechnische oplossingen. Dit vraagt veel van de civieltechnische ingenieursmarkt. Civil Lines is hierin uw partner.

Contactgegevens

Neem direct contact op met Civil Lines voor meer informatie:

+31 6 - 46 26 64 76   Naar contactformulier