Home :: Advies

Advies en begeleiding bij complexe (infrastructurele) projecten

Bij het opzetten van een project kan het zijn dat u als opdrachtgever of aannemer niet de juiste ervaring heeft. Civil Lines biedt een waaier aan adviesdiensten aan om u in iedere fase van uw project bij te staan met de juiste informatie en aanbevelingen.

Advies voor opdrachtgevers

U hebt ideeën voor een project klaarliggen en een projectteam opgezet, maar u beschikt wellicht niet over de juiste ervaring vanuit de markt of met het proces. Civil Lines geeft u gefundeerd advies bij het opzetten en definiëren van een project. Daarnaast staat Civil Lines u bij met advies en begeleiding bij het opstellen van contracten voor aannemers.

Civil Lines biedt adviesdiensten aan voor opdrachtgevers, die u bijstaan in de volgende fasen van uw project:

Advies voor opdrachtnemers

U wilt graag participeren in een tender voor een project, maar hebt geen ervaring met dergelijke projecten. Civil Lines geeft u advies in zowel de aanbestedingsfase als de ontwerpfase van het project. Zo blijft de regie bij u, maar kunt u rekenen op een verhoogde kans tot aanbesteding en een verlaagd risico bij uitvoering.

Civil Lines geeft u graag advies bij de volgende fasen van een potentieel project.

Over Civil Lines

Over Civil Lines

Bedrijvigheid, transport en mobiliteit trekt weer aan. Klimaatverandering, waterveiligheid en verduurzaming van de economie heeft de komende jaren topprioriteit. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename in vraag naar civieltechnische oplossingen. Dit vraagt veel van de civieltechnische ingenieursmarkt. Civil Lines is hierin uw partner.

Contactgegevens

Neem direct contact op met Civil Lines voor meer informatie:

+31 6 - 46 26 64 76   Naar contactformulier