Home :: Management :: Tenderfase

Succesvol een tendertraject in

Civil Lines biedt aannemers een gespecialiseerde managementdienst aan die gericht is op het succesvol betreden van een tender. Hierdoor gaat u met de juiste voorbereidingen en een gefundeerde aanpak het tenderproces in. De aanpak laat zich omschrijven als tactisch en resultaatgericht. Immers, er is maar één kans.

Screening van contractvoorwaarden

De contractvoorwaarden die dienen voorafgaand aan de tenderfase grondig geanalyseerd te worden. Civil Lines brengt de eisen, kansen en risico’s van dergelijke voorwaarden nauwkeurig in kaart.

Plan van aanpak

Om een optimaal resultaat na te streven tijdens een tender, dient u als aannemer gecoördineerd te werk te gaan. Hierbij staat het schrijven van een ‘plan van aanpak’ centraal, die zoveel mogelijk aan dient te sluiten bij de vraag vanuit de opdrachtgever. Na het in kaart brengen van kansen en risico’s, begeleidt Civil Lines het schrijven van een sluitend ‘plan van aanpak’.

Daarnaast bekleedt Civil Lines een actieve rol bij de totstandkoming van de aanbieding. Hiertoe behoren zowel de technische details als de prijsvorming.

Ervaring met meerdere trajecten

Met Civil Lines beschikt u over een ervaren partner die zich inzet om een tender zo gunstig mogelijk te laten verlopen voor uw organisatie met een positief tenderresultaat als doel. Belangrijk is daarnaast de vastlegging van afwegingen en keuzes die leiden tot een mogelijk winnende aanbieding. Borging van projectkennis en uitgangspunten vormt de basis van succes voor een aangenomen project. Hoe vaak komt het niet voor dat met de aanname van een project projectkennis en uitgangspunten verloren gaan.

Civil Lines helpt u graag met (maar beperkt zich niet tot) tendertrajecten met de volgende kenmerken:

UAV-GC (geïntegreerde contracten)

  • De UAV-GC is een relatief nieuwe contractvorm die nog veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich meebrengt. Daarnaast wordt het nog vaak gezien als een papieren tijger. Civil Lines helpt u informatie te stroomlijnen en biedt u een praktische aanpak die aansluit bij uw werkwijze en voldoet aan de contractvraag.

EMVI (economisch meest voordelige inschrijving)

  • Inschrijvingen worden geselecteerd op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Belangrijk bij een dergelijk Tendertraject is de bepaling op welk aspect de focus van het tenderteam komt te liggen. Civil Lines helpt u bij deze analyse en weet dit te vertalen naar concrete succesvolle plannen.

BVP (Best Value Procurement)

  • Deze methode gaat verder dan gunnen op waarde. Bij Best Value Procurement worden inschrijvingen geselecteerd op basis van de hoogste waarde voor de laagste prijs. Het nemen van verantwoordelijkheid door de opdrachtnemer vormt hierbij het sleutelwoord. Inmiddels raakt deze aanbestedingsmethode steeds meer ingeburgerd. Opdrachtgevers zijn steeds meer op zoek naar de expert die zijn verantwoordelijkheid neemt en de opdrachtgever het vertrouwen geeft het project te beheersen. Civil Lines helpt u bij het definiëren van uw expertrol op papier.

Over Civil Lines

Over Civil Lines

Bedrijvigheid, transport en mobiliteit trekt weer aan. Klimaatverandering, waterveiligheid en verduurzaming van de economie heeft de komende jaren topprioriteit. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename in vraag naar civieltechnische oplossingen. Dit vraagt veel van de civieltechnische ingenieursmarkt. Civil Lines is hierin uw partner.

Contactgegevens

Neem direct contact op met Civil Lines voor meer informatie:

+31 6 - 46 26 64 76   Naar contactformulier