Home :: Management :: Ontwerpfase

Een integrale aanpak tijdens de ontwerpfase

Voor aannemers biedt Civil Lines een selectie managementdiensten die gericht zijn op de ontwerpfase van een project dat is aangenomen. Een integrale aanpak zorgt niet alleen voor een hoog rendement, maar ook voor het wegnemen van bottlenecks en risico’s. Dit is met name van belang bij multidisciplinaire projecten.

Management in de ontwerpfase

In de ontwerpfase moeten allerlei processen in gang worden gezet om de uitvoering succesvol te laten starten en verlopen. Plannen en ontwerpen moeten worden uitgewerkt, en er is overleg met de ‘stakeholders’ (zoals omwonenden, gemeenten en overheidslichamen) nodig om input, toestemming en benodigde vergunningen te verkrijgen.

Over Civil Lines

Over Civil Lines

Bedrijvigheid, transport en mobiliteit trekt weer aan. Klimaatverandering, waterveiligheid en verduurzaming van de economie heeft de komende jaren topprioriteit. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toename in vraag naar civieltechnische oplossingen. Dit vraagt veel van de civieltechnische ingenieursmarkt. Civil Lines is hierin uw partner.

Contactgegevens

Neem direct contact op met Civil Lines voor meer informatie:

+31 6 - 46 26 64 76   Naar contactformulier